Saavedra, Javier E., Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi", Lima, Peru Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru, Peru